Augustus 2020

Plattegrond van de sterrenhemel De ronde buitenrand van de kaart stelt de horizon voor; het midden van de kaart is het zenit – het punt recht boven je hoofd. De kaart is getekend voor 15 augustus om 23.00 uur, maar geldt ook voor 1 augustus om 22.00 uur en 31 augustus om 24.00 uur. (Sterrenkaart: Wil Tirion)

Boven je hoofd Rondom het zenit staan de heldere sterren Deneb en Wega (in de zomersterrenbeelden Zwaan en Lier) en de kop van de Draak. Ook Cepheus staat zeer hoog aan de hemel.

In het oosten De oostelijke sterrenhemel wordt gedomineerd door het Herfstvierkant van het sterrenbeeld Pegasus, met links daarvan de langgerekte sterrenketen van Andromeda. Tussen Pegasus en de oostelijke horizon zijn de zwakke sterren van het Dierenriemsterrenbeeld Vissen te zien. De Waterman bevindt zich vrij laag in het zuidoosten.

In het zuiden De reuzenplaneet Jupiter is verreweg het helderste hemellichaam boven de zuidelijke horizon. Links van Jupiter staat Saturnus, die weliswaar een stuk zwakker is, maar toch zeer opvallend. Hoog in het zuiden staat de Zomerdriehoek; veel lager aan de hemel, rechts van de twee planeten, is het zomersterrenbeeld Boogschutter te zien, met een flink stuk rechts daarvan, laag boven de horizon, de oranje ster Antares in de Schorpioen. Boven de kop van de Schorpioen staat het uitgestrekte sterrenbeeld Slangendrager.

In het westen Vrijwel exact in het westen schittert de ster Arcturus in het sterrenbeeld Boötes. Linksboven dit vliegervormige sterrenbeeld zijn de zwakke sterren van Hercules en het opvallende boogje van de Noorderkroon te vinden. Ook de sterrenbeelden Slang en Haar van Berenice zijn met enige moeite zichtbaar. Laag in het westzuidwesten verdwijnt Jupiter onder de horizon.

In het noorden De Poolster fonkelt eenzaam boven de noordelijke horizon; daaronder bevinden zich vrijwel geen opvallende sterren, afgezien dan van Capella in de Voerman, laag in het noordnoordoosten. De Grote Beer staat hoog aan de hemel in het noordwesten; Perseus, Cassiopeia en Cepheus moeten in het noordoosten gezocht worden.

Maanfasen
Volle Maan: 3 augustus, 17.59 uur
Laatste Kwartier: 11 augustus, 18.45 uur
Nieuwe Maan: 19 augustus, 04.42 uur
Eerste Kwartier: 25 augustus, 19.58 uur

Zichtbaarheid planeten
Mercurius  Niet zichtbaar
Venus  Aan het eind van de nacht, aan de oostnoordoostelijke hemel
Mars  Van laat op de avond tot het eind van de nacht, in het sterrenbeeld Vissen
Jupiter  Van het begin van de avond tot ver na middernacht, in het sterrenbeeld Boogschutter
Saturnus  Van het begin van de avond tot diep in de nacht, in het sterrenbeeld Boogschutter