Bodemtemperatuurmeting

Sinds een tijdje wordt ook de bodemtemperatuur in de achtertuin gemeten.

Hiervoor is een apart draadloos grondstation van Davis aanwezig waaraan de sensor is gekoppeld. De gemeten data wordt door de meteobridge uitgelezen en via een script op de meteosite zichtbaar.

6470 Temperature Probe
Sensor bodemtemperatuur
6345OV Leaf & Soil Station
Davis 6345 Soilstation

https://weerstationwestervoort.com/weerstation/weather28/index.php?p=69&lang=nl#data-area

https://weerstationwestervoort.com/weerstation/weather28/index.php?p=historyv3&lang=nl#data-area