Luchtkwaliteitsmeting

Sinds kort beschikt het weerstation ook over een luchtkwaliteitsmeting. Het meet de 2,5 en 10 micrometer fijnstofdeeltjes in microgram/m3 lucht. Een mooi zelfbouwproject met wat programmeerwerk op de weersite om de gegevens daar ook zichtbaar te maken.

Kan een afbeelding zijn van binnen

Bovenstaande meter meet binnenshuis. Als test heb ik gistermiddag twee kaarsen aangestoken en die later op de avond uitgeblazen. De meting reageert vrijwel direct en het duurt ± 5 uur voordat de waardes weer terug waren op het niveau van voor het uitblazen.

Momenteel ben ik een meter aan het bouwen die weerbestendig is en de fijnstof gaat meten van de buitenlucht (meter is klaar en operationeel). In principe dezelfde meetapparatuur, echter wel een gecoditioneerde meting. Bij een relatieve luchtvochtigheid > 70% gaat de meting sterk afwijken tov de werkelijke waarden.

https://air.nettigo.pl/o-projekcie/

Grafieken:

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-10255912

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-15572180

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-14837155

Naar de weerpagina:

https://weerstationwestervoort.com/weerstation/weather28/index.php?p=mnu_aqhi_luft&lang=nl#data-area

Meetnetwerk:

https://maps.sensor.community/#14/51.9620/5.9746

https://sensor.community/nl/

Weerstations classificatie

De Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie heeft een stationsclassificatie voor weerstations opgesteld om de gegevens zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. De classificatie bestaat uit 2 of 3 letters. Op deze website hanteren we alleen de eerste letter.

De eerste letter geeft de invloed van bebouwing/opstakels op het station, de tweede en derde letter zeggen iets over de gebruikte apparatuur.

Invloed bebouwing op station (1e letter)

V – Het station staat in het vrije veld en ondervindt geen hinder of beïnvloeding van naburige bebouwing of begroeiing. Dit noemen we een vrijliggend station (V).
B – Het station ligt niet in een dorp of stad, maar ondervindt een beetje invloed van gebouwen of begroeiing. B-station (van Buiten en Beschut).
S – Het station staat in (de nabijheid van) de bebouwde kom van dorp of stad. Dit noemen we een stads-station (S). Anders gezegd: S-stations voldoen niet aan de criteria voor V- of B-stations.

Gebruikte themometers (2e letter)

T – De temperatuur wordt gemeten met geijkte thermometers met een schaalverdeling van tenminste een halve graad celsius (hoofdletter T).
t – De temperatuur wordt gemeten met niet-geijkte thermometers (kleine letter t).

Voor de aanduiding T wordt geëist dat er minimaal één geijkte thermometer op het station is opgesteld in een (zelfbouw) weerhut. Er wordt dan verwacht, dat de andere thermometers hier regelmatig mee vergeleken worden.
Gebruik van meer geijkte thermometers heeft de voorkeur zodat fouten, die kunnen ontstaan door zelf te ijken, vermeden worden.
Het gebruik van elektronische thermometers is nu ook mogelijk, zolang er maar regelmatig met de geijkte thermometers vergeleken en zonodig gecorrigeerd wordt. Sommige leveranciers kunnen elektronische thermometers ijken en soms hele elektronische stations.

Gebruikte regenmeter (3e letter)

R – De neerslag wordt gemeten met een Hellman regenmeter (hoofdletter R).
r – De neerslag wordt gemeten met een andere eenvoudige regenmeter (kleine letter r).

Enkele voorbeelden

VTR – Een station dat geheel vrij is opgesteld, minimaal één geijkte thermometer heeft en een Hellmann (2 dm2 oppervlakte) regenmeter wordt aangeduid met de letters: ‘VTR’.

STr – Een station in de bebouwde kom met minimaal één geijkte thermometers en een elektronische of eenvoudige plastic regenmeter wordt aangeduid met de letters:’STr’

Het weer met A3

Koufrontpassage
Aan het begin van de dag ligt een koufront van Twente naar Zeeland. Bij en ten zuiden van het front is het bewolkt met perioden met regen. Het front trekt zuidwaarts en het klaart dan van het noorden uit flink op. De passage van een trog kan in de middag in het noorden nog wel voor een bui zorgen, mogelijk met korrelhagel. De maximumtemperatuur wordt ten zuiden van het front bereikt en ligt rond 7 °C. Overdag is het een graad of 6.

Hogedrukinvloed: kouder
We komen onder invloed van een rug die over het Noordzeegebied oostwaarts trekt. Woensdag zijn er zonnige perioden met misschien nog een enkele bui. Het wordt met een graad of 6 wat minder zacht. De rug breidt zich uit naar Scandinavië, vandaar is er een uitloper van hoge druk over onze omgeving of een verbinding met het Azorenhoog. Donderdag nadert van het zuidwesten uit een warmtefront, maar er is daarbij onzekerheid omdat waarschijnlijk een randstoring over Engeland langs het front zuidoostwaarts trekt waardoor de frontpassage vertraagd wordt. Waarschijnlijk bereikt de neerslag Nederland niet. ’s Nachts vriest het overwegend licht, lokaal matig en kan mist ontstaan, maar er zijn ook zonnige perioden. Overdag wordt het 2 tot 6 graden, de laagste temperaturen uiteraard in het zuidoosten en oosten en de hoogste langs de kust. Wanneer mist lang blijft hangen kan het overdag blijven vriezen. 

In het weekeinde grote kans op zachter weer
In Scandinavië en Oost-Europa wordt het duidelijk kouder, maar deze kou bereikt ons vooralsnog niet. In een groot deel van de EC1112 Eps Leden passeert zaterdag of zondag het frontaal systeem van een depressie die over Schotland zuidoostwaarts trekt. In ongeveer 30% van de Leden gaat de frontpassage met sneeuw van betekenis gepaard, maar deze zal niet lang blijven liggen omdat we na de frontpassage in zachtere lucht komen. In ongeveer 1/5 van de Leden is het front zo zwak dat we in de koude lucht blijven. Begin volgende week vormt zich in veel Leden een noordoost-zuidwest georiënteerde hoogtetrog boven West-Europa. Het is afhankelijk van de ligging van deze trog of het opnieuw kouder wordt of vrij zacht blijft. Als de trog westelijk ligt is de stroming bij ons zuidwestelijk en is het aan de zachte kant, als de trog oostelijk ligt kan de koude lucht ons bereiken. Het aandeel van Leden waarin het duidelijk kouder wordt stijgt in de loop van de volgende week naar ongeveer 40%. De neerslagkans is volgende week hoog, ongeveer 60% en de kans op sneeuw van betekenis loopt dan geleidelijk op naar ongeveer 20%.

Bron: VWK