Luchtkwaliteitsmeting

Sinds kort beschikt het weerstation ook over een luchtkwaliteitsmeting. Het meet de 2,5 en 10 micrometer fijnstofdeeltjes in microgram/m3 lucht. Een mooi zelfbouwproject met wat programmeerwerk op de weersite om de gegevens daar ook zichtbaar te maken.

Kan een afbeelding zijn van binnen

Bovenstaande meter meet binnenshuis. Als test heb ik gistermiddag twee kaarsen aangestoken en die later op de avond uitgeblazen. De meting reageert vrijwel direct en het duurt ± 5 uur voordat de waardes weer terug waren op het niveau van voor het uitblazen.

Momenteel ben ik een meter aan het bouwen die weerbestendig is en de fijnstof gaat meten van de buitenlucht (meter is klaar en operationeel). In principe dezelfde meetapparatuur, echter wel een gecoditioneerde meting. Bij een relatieve luchtvochtigheid > 70% gaat de meting sterk afwijken tov de werkelijke waarden.

https://air.nettigo.pl/o-projekcie/

Grafieken:

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-10255912

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-15572180

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-14837155

Naar de weerpagina:

https://weerstationwestervoort.com/weerstation/weather28/index.php?p=mnu_aqhi_luft&lang=nl#data-area

Meetnetwerk:

https://maps.sensor.community/#14/51.9620/5.9746

https://sensor.community/nl/

Weerstations classificatie

De Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie heeft een stationsclassificatie voor weerstations opgesteld om de gegevens zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. De classificatie bestaat uit 2 of 3 letters. Op deze website hanteren we alleen de eerste letter.

De eerste letter geeft de invloed van bebouwing/opstakels op het station, de tweede en derde letter zeggen iets over de gebruikte apparatuur.

Invloed bebouwing op station (1e letter)

V – Het station staat in het vrije veld en ondervindt geen hinder of beïnvloeding van naburige bebouwing of begroeiing. Dit noemen we een vrijliggend station (V).
B – Het station ligt niet in een dorp of stad, maar ondervindt een beetje invloed van gebouwen of begroeiing. B-station (van Buiten en Beschut).
S – Het station staat in (de nabijheid van) de bebouwde kom van dorp of stad. Dit noemen we een stads-station (S). Anders gezegd: S-stations voldoen niet aan de criteria voor V- of B-stations.

Gebruikte themometers (2e letter)

T – De temperatuur wordt gemeten met geijkte thermometers met een schaalverdeling van tenminste een halve graad celsius (hoofdletter T).
t – De temperatuur wordt gemeten met niet-geijkte thermometers (kleine letter t).

Voor de aanduiding T wordt geëist dat er minimaal één geijkte thermometer op het station is opgesteld in een (zelfbouw) weerhut. Er wordt dan verwacht, dat de andere thermometers hier regelmatig mee vergeleken worden.
Gebruik van meer geijkte thermometers heeft de voorkeur zodat fouten, die kunnen ontstaan door zelf te ijken, vermeden worden.
Het gebruik van elektronische thermometers is nu ook mogelijk, zolang er maar regelmatig met de geijkte thermometers vergeleken en zonodig gecorrigeerd wordt. Sommige leveranciers kunnen elektronische thermometers ijken en soms hele elektronische stations.

Gebruikte regenmeter (3e letter)

R – De neerslag wordt gemeten met een Hellman regenmeter (hoofdletter R).
r – De neerslag wordt gemeten met een andere eenvoudige regenmeter (kleine letter r).

Enkele voorbeelden

VTR – Een station dat geheel vrij is opgesteld, minimaal één geijkte thermometer heeft en een Hellmann (2 dm2 oppervlakte) regenmeter wordt aangeduid met de letters: ‘VTR’.

STr – Een station in de bebouwde kom met minimaal één geijkte thermometers en een elektronische of eenvoudige plastic regenmeter wordt aangeduid met de letters:’STr’